CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hiệp sĩ đường phố - Hành hiệp nghĩa trượng - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Hiệp sĩ đường phố - Hành hiệp nghĩa trượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại của Thầy Nhật Từ trong lễ cầu siêu và cầu an cho các hiệp sĩ Sài Gòn tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2018.

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
No votes yet
657 lượt nghe.
Bình luận