CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Xả niệm thanh tịnh trong thiền - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

giảng trong khóa tu thiền cho người bận rộn tại chùa Giác Ngộ, ngày 13-10-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
No votes yet
201 lượt nghe.
Bình luận