CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Triết học PG Bài 1: Tổng quan về triết học PG - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

 giảng tại HVPGVN, cơ sở Lê Minh Xuân TPHCM, ngày 16-10-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
No votes yet
219 lượt nghe.
Bình luận