CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua sự thất vọng - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

 giảng tại chùa Hạnh Lâm, Tây Ninh, ngày 11-11-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
No votes yet
86 lượt nghe.
Bình luận