CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Danh sách Pháp thoại thầy Nhật Từ

Hiển thị 1 - 12 / 2933
27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-... Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichN... ----------------------------------------------------------------------------- Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/ Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ https://www.facebook.com/qttdpnn/ https://www.facebook.com/vandapphatho... #thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap © Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official © Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-... Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichN... ----------------------------------------------------------------------------- Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/ Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ https://www.facebook.com/qttdpnn/ https://www.facebook.com/vandapphatho... #thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap © Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official © Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-... Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichN... ----------------------------------------------------------------------------- Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/ Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ https://www.facebook.com/qttdpnn/ https://www.facebook.com/vandapphatho... #thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap © Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official © Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-... Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichN... ----------------------------------------------------------------------------- Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/ Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ https://www.facebook.com/qttdpnn/ https://www.facebook.com/vandapphatho... #thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap © Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official © Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-... Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichN... ----------------------------------------------------------------------------- Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/ Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ https://www.facebook.com/qttdpnn/ https://www.facebook.com/vandapphatho... #thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap © Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official © Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n - Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu - Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo - Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n - Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu - Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo - Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n - Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu - Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo - Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ kinh nghiệm tu tập đối với 12 chú Sa-di vừa thọ giới
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n - Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu - Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo - Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay chiêm bái cây Bồ-đề Ananda (Ananda Bodhi Tree)
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n - Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu - Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo - Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay chiêm bái cây Bồ-đề Ananda (Ananda Bodhi Tree)
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n - Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu - Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo - Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Đoàn hành hương ĐPNN chiêm bái Hương thất của đức Phật (Gandha Kuti) còn gọi là Chùa Phật
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n - Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu - Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo - Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.