CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Học tiếng Hàn để làm gì? Tri Hàn, dụng Hàn và thắng Hàn - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

 giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01-10-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
No votes yet
254 lượt nghe.
Bình luận