CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Khái niệm Đạo Phật Ngày Nay, chết không phải là hết - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

giảng tại nhà hàng chay Tuệ Giác 2, Hà Nam ngày 11-10-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
No votes yet
234 lượt nghe.
Bình luận